Wat doet muziek met kinderhersenen?

Iedereen herinnert het zich nog wel: in de lagere school waren er leerkrachten die een muziekinstrument bespeelden en we kregen muziekles in de klas. In het middelbaar leerden we blokfluit spelen en noten lezen. Echter is dit steeds in een neerwaartse beweging gegaan de laatste jaren. De muziekles moet plaatsmaken voor cognitieve vakken zoals extra taal en rekenen. Amerikaanse hersenonderzoekers maken zich hier echter zorgen over. Zij zijn van mening dat dit op de lange termijn onze academische prestaties kan aantasten. Wetenschapsjournalist Mark Mieras heeft het wetenschappelijk onderzoek samengevat in een leesbaar dossier.

Onderzoek heeft ons namelijk geleerd dat muziek de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden zoals luisteren en lezen alsook de emotionele intelligentie ten goede komt. Mensen kunnen gelukkig worden van muziek, het verbindt hen en het stimuleert de creativiteit. Om alle jongeren dezelfde mogelijkheden en kansen tot muziek te bieden, is het nodig dat ze dit vak in school aangeleerd krijgen. Daarnaast kunnen ook ouders hierin helpen, door vanaf jongs af aan muziek te maken met hun kinderen of liedjes voor hen te zingen.

Baby’s en peuters

Al vanaf de vijfde maand in de baarmoeder kunnen kindjes horen. De stem van de moeder krijgen ze het best door en zo kan de ongeboren baby de stem van zijn moeder al herkennen. Door voor het kindje te zingen, worden in de hersenen de eerste stappen van een muzikale training gezet.

Luisteren naar muziek helpt baby’s en peuters om woorden te herkennen. Ze leren klanken en woorden onderscheiden. Dit komt ook het leren praten ten goede. Doordat in liedjes vaak dezelfde zinnen terugkomen en er soms ook rijm gebruikt wordt, is het voor kleine kinderen gemakkelijker om woorden te onthouden.

Bovendien helpt muziek ook voor de motoriek van kinderen. Ze proberen geluiden te maken door op dingen te slaan, ze bewegen op muziek, ze klappen,… Dit komt allemaal ten goede van hun motoriek.

Mozart voor kinderen

In 1993 ontdekten onderzoekers in Californië dat proefpersonen beter scoorden op een IQ-test net nadat ze naar Mozart geluisterd hadden. Door deze ontdekking lieten vele ouders in Amerika hun baby’s naar Mozart luisteren om zo het IQ van de baby te verhogen. Een effect op lange termijn is echter nooit bewezen. Dat er van alles gebeurt in de hersenen door muzikale training is duidelijk, maar wat precies het verband is tussen muziek en de reacties van de hersenen weten wetenschappers nog niet exact.

Luisteren

Wel toont onderzoek ons dat kinderen die muzikale training krijgen, beter kunnen luisteren. Niet in de zin van “gehoorzamen”, maar in de zin van informatieverwerking. Luisteren is dan ook een zeer belangrijke factor bij leren en begrijpen. Bovendien hebben kinderen die goed kunnen luisteren minder last van achtergrondlawaai in de klas doordat ze dit beter kunnen filteren. Muzikale training zorgt er dus als het ware voor dat je belangrijke informatie beter kan opnemen en ruis kan wegfilteren.

Emotionele intelligentie

Ook is gebleken uit onderzoek dat muzikaal getrainde mensen veel meer emotie uit stemgeluid kunnen halen. Hoe vroeger de muzikale training begonnen is, hoe hoger de emotionele intelligentie van die persoon is. Het wordt gezegd dat zij beter de emoties van mensen kunnen aanvoelen.

Dyslexie

Er zou ook verbetering mogelijk zijn voor kinderen met dyslexie. Goed kunnen luisteren is namelijk heel belangrijk om goed te leren lezen. Een deel van de oorzaak van dyslexie ligt eraan dat de hersenstam de klanken van letters minder goed verwerkt. Het koppelen van letters en klanken kan dus zeer moeilijk zijn. Een muzikale training van slechts zes maanden zou hierop al een positieve invloed kunnen hebben.

Conclusie

Een muzikaal getraind brein zorgt ervoor dat mensen beter hun aandacht kunnen behouden, problemen beter kunnen oplossen en informatie beter zouden kunnen verwerken. Muziek heeft zoveel positieve aspecten. Luister naar muziek, maak zelf muziek, geniet en leer bij!

Pin It on Pinterest

Share This